Category Archives: Website

Cách thêm thời gian đọc ước tính bài viết trên Web trong 30s

Hiên thị tính năng thời gian đọc bài viết ước tính

Hướng dẫn cách hiển thị thời gian đọc ước tính bài viết trên Website sử dụng WordPress trong 30s. Điều đó hoàn toàn đơn giản với Plugin Reading Time WP. Tôi chắc bạn sẽ cảm thấy hứng thú hơn với một bài viết hiển thị thời gian đọc bài dự kiến, đặc biệt là một […]

Nội dung bổ sung là gì? 6 cách xây dựng làm Google yêu thích

Nội dung bổ sung là gì

Hướng dẫn tối ưu nội dung bổ sung theo khuyến nghị của Google, giúp cải thiện chỉ số xếp hạng tìm kiếm và tránh những án phạt chất lượng nội dung thấp. Nội Dung Bổ Sung đóng vai trò như thế nào trong đánh giá xếp hạng, vì sao nó được nhắc đến trong Nguyên […]